NovaSAR-S

Đơn vị: SSTL
Độ phân giải: Trung bình

Thông tin NovaSAR-S

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật...

Video & Gallery

Đang cập nhật...