Giá: Liên hệSKU: PM_SQL01
Giá: Liên hệSKU: PM_VF01
Giá: Liên hệSKU: PME01
Giá: Liên hệSKU: PM_CC01

Phần mềm và nền tảng

Khóa học SAR: COSMO SkyMed

Giá: Liên hệSKU: PME04

Phần mềm và nền tảng

Khóa học Xử lý dữ liệu SAR nâng cao

Giá: Liên hệSKU: PME03
Giá: Liên hệSKU: PME02