Khóa học nổi bật

Giá: Liên hệSKU: PM_VF01
Giá: Liên hệSKU: QL01-1
Giá: Liên hệSKU: TKCT02

Phần mềm và nền tảng

Khóa học Xử lý dữ liệu SAR nâng cao

Giá: Liên hệSKU: PME03

Phần mềm và nền tảng

Khóa học SAR: COSMO SkyMed

Giá: Liên hệSKU: PME04

Viễn thám và GIS

Khóa học GIS cơ bản

Giá: Liên hệSKU: VG01
Giá: Liên hệSKU: VG04

Viễn thám và GIS

Khóa học GIS cơ bản

Giá: Liên hệSKU: VG01
Giá: Liên hệSKU: VG04
Giá: Liên hệSKU: VG03
Giá: Liên hệSKU: VTDS03

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Ứng dụng Viễn thám radar cho giám sát lúa

Giá: Liên hệSKU: VTDS01
Giá: Liên hệSKU: VTDS05
Giá: Liên hệSKU: VTDS04
Giá: Liên hệSKU: VTDS02
Giá: Liên hệSKU: VTDS06
Giá: Liên hệSKU: TKCT03
Giá: Liên hệSKU: VH01
Giá: Liên hệSKU: TKCT02

Được quan tâm nhiều

Giá: Liên hệSKU: VH01

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Ứng dụng Viễn thám radar cho giám sát lúa

Giá: Liên hệSKU: VTDS01

Phần mềm và nền tảng

Khóa học SAR: COSMO SkyMed

Giá: Liên hệSKU: PME04
Giá: Liên hệSKU: VG03
Giá: Liên hệSKU: PM_SQL01

Khóa học mới nhất

Giá: Liên hệSKU: QL01-1
Giá: Liên hệSKU: QL01
Giá: Liên hệSKU: PM_VF01