Giá: Liên hệSKU: VTDS06
Giá: Liên hệSKU: VTDS05

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Ứng dụng Viễn thám radar cho giám sát lúa

Giá: Liên hệSKU: VTDS01
Giá: Liên hệSKU: VTDS04
Giá: Liên hệSKU: VTDS02
Giá: Liên hệSKU: VTDS03