RISAT-1, 1A

Đơn vị: ISRO
Độ phân giải: Trung bình

Thông tin RISAT-1, 1A

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật...

Video & Gallery

Đang cập nhật...