Tiến sĩ khoa học.Hồ Tống Minh Định

Nghiên cứu viên chính tại Viện nghiên cứu Quốc gia Nông nghiệp và Môi trường (INRAE)
 • 21

  khóa học
 • 17,598

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Tiến sĩ khoa học Hồ Tống Minh Định hiện đang là Chuyên gia cao cấp về kỹ thuật InSAR, Giảng viên khóa huấn luyện về InSAR của IGRASS 2020, 2021.

TSKH Hồ Tống Minh Định đã phát triển thành công nền tảng TomoSAR để xử lý InSAR bằng kỹ thuật cắt lớp (tomography) và một trong những nền tảng xử lý InSAR tốt nhất trên thế giới hiện nay.

 • Từ tháng 4/2015 đến nay: Nghiên cứu viên chính tại Viện nghiên cứu Quốc gia Nông nghiệp và Môi trường (INRAE), Cộng hòa Pháp
 • Năm 2019: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học (Dr Habil) tại Đại học Montepellier với đề tài “SAR imaging: from Intensity to Interferometry and Tomography”
 • Tháng 6/2014: Đồng Chủ tịch tiểu ban khoa học Radar tomography tại Hội nghị đầu ngành về xử lý tín hiệu Radar.
 • Từ tháng 02/2013 – tháng 03/2015: Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère)
 • Viện nghiên cứu liên kết giữa : Cơ quan không gian (CNES), Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS), Trường Đại Học Toulouse III và Viện nghiên cứu phát triển (IRD)
 • Năm 2013: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật viễn thông tại Trường Đại học Bách Khoa Milan – Italy
 • Tháng 06/2006: Giảng viên bộ môn Địa Tin Học tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.
 • Tốt nghiệp Cử nhân ngành Địa Tin học tại trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh (HCMUT)