Tiến sĩ.Trần Thái Bình

Phó Giám đốc TT Ứng dụng Công nghệ vũ trụ TP. HCM
 • 21

  khóa học
 • 17,598

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Phó Giám đốc TT Ứng dụng Công nghệ vũ trụ TP. HCM

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng GIS, WebGIS.

Tư vấn giải pháp, thiết kế GIS cho các đơn vị, tổ chức

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2008 – : Nghiên cứu sinh tại DLR, Đức
 • Tháng 9/2007 – đến : Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý (GIRS/VAST)
 • Tháng 5/1999 – tháng 9/2007: Phòng Địa tin học Viễn thám (GIRS/VAST)
 • Tháng 5/2003 – tháng 5/2004: Grid-Arendal, Na Uy
 • Tháng 12/1995 – tháng 4/1999: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Trung tâm phát triển công nghệ Thông tin và GIS
 • Từ năm 1991 – tháng 9/1995: Học tại trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, Việt Nam, Khoa Địa Lý