Khóa học Dữ liệu lớn địa không gian Geospatial Big Data

KHÓA HỌC DỮ LIỆU LỚN ĐỊA KHÔNG GIAN GEOSPATIAL BIG DATA

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn địa không gian và ứng dụng trong quản lý lưu trữ phân tích dữ liệu lớn địa không gian.

Đối tượng:

 • Chuyên gia về viễn thám và GIS,
 • Các đơn vị, tổ chức làm việc với dữ liệu địa không gian

Thời lượng học: 6 buổi

Yêu cầu đào tạo:

Học viên có kiến thức cơ bản về viễn thám và GIS, có tài khoản Google Colab, Google Earth Engine, có kiến thức cơ bản về lập trình Python, JavaScript sẽ giúp học viên tiếp thu nhanh hơn.

Nội dung học:

1. Giới thiệu tổng quan về khoa học dữ liệu:

 • Nguyên lý cơ bản của khoa học dữ liệu.
 • Khoa học dữ liệu và các phương pháp.
 • Các thành phần và các công cụ cho phân tích dữ liệu.
 • Giới thiệu công nghệ địa tin học (viễn thám và GIS).

2. Dữ liệu lớn địa không gian:

 • Nguyên lý của dữ liệu lớn địa không gian
 • Cấu trúc dữ liệu và các nguyên lý lập trình Python.
 • Dữ liệu lớn địa không gian với Python.

3. Nền tảng phân tích xử lý dữ liệu địa không gian Google Earth Engine (GEE):

 • Giới thiệu về GEE cho các phân tích dữ liệu lớn địa không gian.
 • Các nguyên lý JavaScript (Google Colab) cho GEE.
 • Thực hành các bài tập trên GEE: quản lý và trực quan hóa dữ liệu.

 

Đang cập nhật

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa học Dữ liệu lớn địa không gian Geospatial Big Data”

Giá: Liên hệSKU: BI01

Thông tin khóa học
 • Đang cập nhật
 • 6 buổi
 • Chuyên sâu
 • Đang cập nhật