Khóa học Quản lý hệ thống thiết bị

KHÓA HỌC QUẢN LÝ HỆ THỐNG THIẾT BỊ

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học cung cấp các chức năng cơ bản của từng nhóm hệ thống trong hệ thống chính cùng với các thông tin liên quan trong việc quản lý và giám sát hệ thống một cách trực quan.

Khóa học sẽ đi theo từng thành phần trong từng nhóm hệ thống bao gồm giới thiệu, quản lý, cách thức sử dụng cũng như giám sát bảo trì cơ bản. Kết hợp đi từ trực quan hệ thống từ cấu trúc , giao diện , triển khai để học viên có thể tiếp cận sử dụng và quản lý hệ thống.

Đối tượng: Các nhân viên liên quan, tiếp cận và sử dụng hệ thống .

Thời lượng học: 6 buổi

Yêu cầu đào tạo: Học viên cần có kiến thức cơ bản về networks, servers, hệ thống OSs

Nội dung học:

1. Kiến thức cơ bản Networking

2. Quản trị hệ thống nền tảng quản lý ảo hóa tập trung vCenter

3. Hệ thống mạng Networking

4. Quản trị các máy chủ vật lý 

5. Quản trị hệ thống Firewall

6. Quản trị hệ thống sao lưu Backup

7. Quản trị các hệ thống phần mềm ứng dụng khác

8. Hướng dẫn phát hiện và xử lý sự cố troubleshooting

 

Đang cập nhật

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa học Quản lý hệ thống thiết bị”

Giá: Liên hệSKU: QL01

Thông tin khóa học
  • Đang cập nhật
  • 6 buổi
  • Cơ bản
  • Đang cập nhật