Khai giảng Khóa học Ứng dụng Kỹ thuật Viễn thám trong Giám sát Quá trình Đô thị hóa.

Mục tiêu khóa học: Học viên nắm được kiến thức căn bản về viễn thám quang học và GIS trong giám sát quá trình đô thị hóa, kỹ thuật xử lý và phân loại ảnh quang học, thành lập bản đồ đô thị đa thời gian, đánh giá quá trình đô thị hóa.

Hình thức học: Online

Giảng viên: Tiến sĩ ĐỖ THỊ HẰNG

  • Tốt nghiệp tại Nhật Bản, chuyên ngành Viễn thám, 
  • Là tác giả chính của ba bài báo Quốc tế và đạt giải thưởng báo cáo xuất sắc trong Hội nghị GIS-IDEAS 2-16 tại Hà Nội.

Nội dung đào tạo:

  • Giới thiệu về viễn thám quang học và các ứng dụng
  • Thu thập dữ liệu ảnh quang học đa thời gian
  • Tiền xử lý ảnh
  • Phân tách và thành lập bản đồ đô thị đa thời gian
  • Giám sát quá trình đô thị hóa: phân tích tốc độ và phạm vi đô thị hóa, đánh giá chuyển đổi bề mặt lớp phủ, sử dụng đất.

Chứng chỉ được cấp bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)Viện nghiên cứu Đào tạo quốc tế về Công nghệ Vũ trụ và Địa không gian (ISGA)

Đăng ký khóa học TẠI ĐÂY 

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các khóa học về viễn thám, hãy liên hệ Hotline 086 710 3669 để nhận được tư vấn chi tiết và nhanh chóng nhất!