Khóa học hệ quản trị CSDL địa không gian PostGIS/PostgreSQL

KHÓA HỌC HỆ QUẢN TRỊ CSDL ĐỊA KHÔNG GIAN PostGIS/PostgreSQL

Mục tiêu:

Khóa học cung cấp kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa không gian các chức năng tạo database, tải, xuất dữ liệu, các chức năng xử lý, phân tích không gian trên PostGIS/PostgreSQL và truy cập dữ liệu trên các ứng dụng GIS thường dùng như QGIS, ArcGIS

Đối tượng:

  • Sinh viên, học viên, chuyên viên,
  • Các đơn vị làm việc với cơ sở dữ liệu PostGIS/PostgreSQL

Giảng viên:

  • Tiến sĩ Trần Thái Bình
  • Thạc sĩ Đỗ Thành Long

Thời lượng học: 12 buổi

Nội dung học:

1. Giới thiệu và cài đặt PostgreSQL, PostGIS, pgAdmin
2. Tạo database, tải, xuất và sử dụng dữ liệu không gian
3. Sử dụng SQL (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) cơ bản: các kiểu dữ liệu, cú pháp, toán tử, các hàm và các lệnh
4. SQL nâng cao: phân tích địa lý và các tương tác không gian
5. Các mô-đun đo lường hình học và không gian
6. Truy cập dữ liệu GIS từ các ứng dụng khách QGIS

 

Tiến sĩ.Trần Thái Bình

Phó Giám đốc TT Ứng dụng Công nghệ vũ trụ TP. HCM Phát triển các ứng dụng trên nền tảng GIS, WebGIS. Tư vấn giải pháp, thiết kế GIS cho các đơn vị, tổ chức Quá trình công tác: Từ năm 2008 – : Nghiên cứu sinh tại DLR, Đức Tháng 9/2007 – đến :

Xem thêm về Tiến sĩ.Trần Thái Bình

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa học hệ quản trị CSDL địa không gian PostGIS/PostgreSQL”

Giá: Liên hệSKU: PM_SQL01

Thông tin khóa học
  • Array
  • 12 buổi
  • Nâng cao
  • Đang cập nhật