Khóa đào tạo Nền tảng quản lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu đa nguồn, đa định dạng

KHÓA HỌC NỀN TẢNG QUẢN LÝ, LƯU TRỮ, CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐA NGUỒN, ĐA ĐỊNH DẠNG

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học cung cấp kiến thức về quản lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu lớn không gian và phi không gian. Quy trình bao gồm thu thập dữ liệu, chỉnh sửa metadata, cấu hình dịch vụ, tạo kiểu dữ liệu, sử dụng giao diện Catalog và xuất dữ liệu từ Erdas Apollo.

Đối tượng:

Các đơn vị/cơ quan làm việc với dữ liệu lớn ở các định dạng khác nhau, các nguồn khác nhau cần một nền tảng có thể quản lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trong tổ chức.

Thời lượng học: 8 buổi

Yêu cầu đào tạo:

  • Học viên có trình độ tiếng Anh cơ bản
  • Có hiểu biết về các dịch vụ web chính
  • Có các kỹ năng về GIS
  • Có các kỹ năng IT cơ bản (cấu hình, mạng…)
  • Tham gia đầy đủ khóa học.

Nội dung học:

1. Giới thiệu và cài đặt phần mềm Erdas Apollo
2. Đào tạo Erdas Apollo Core và các dịch vụ web
3. Các sản phẩm nén dung lượng lớn
4. Thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu 

 

Đang cập nhật

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa đào tạo Nền tảng quản lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu đa nguồn, đa định dạng”

Giá: Liên hệSKU: PM_EA01

Thông tin khóa học
  • Đang cập nhật
  • 8 buổi
  • Nâng cao
  • Đang cập nhật